تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
08:11 ق.ظ    گاهی
گاهی برای او
چیزهایی می نویسی
بعد پاک می کنی


او هیچ یک از حرف های تو را
نمی خواند
اما تو
تمام حرف هایت را گفته ای

تصاویر زیبای عاشقانهسه شنبه 24 فروردین 1395 به قلم: نیلوفر آبی