تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
07:02 ق.ظ    و تو...

و تو هم روزی پیر می شوی
اما من 
پیرتر از این نخواهم شد

در لحظه ای از عمرم متوقف شدم
منتظرم بیایی
و از برابر من بگذری
زیبا ، پیر شده
آراسته به نوری
که از تاریکی من دریغ کرده ایسه شنبه 24 فروردین 1395 به قلم: نیلوفر آبی