تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
11:56 ق.ظ    اگه ....
اگه یه روز قلب یكی رو شكستی 
یه میخ تویه دیوار فرو كردی، 
اگه یه روز از دلش در آوردی
 میخو از دیوار بیرون آوردی 
ولی چه فایده كه جای میخ رو دیوار می مونه ...چهارشنبه 11 فروردین 1395 به قلم: نیلوفر آبی