تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
08:51 ق.ظ    اما....
خـواستـــم گلــه کنــم،
 
 
از نـا مهربانــی هایــت! 

 
امــا 

 
خـوب کــه فکــر میکنــم 

 
مـــن 

 
بی مقدمــه عاشــق تـــو شــدم! 

 
تقصیــر تــو نــیست ...

سه شنبه 11 اسفند 1394 به قلم: نیلوفر آبی