تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
09:41 ق.ظ    جملات تاثیر گذار...


*بزرگترین خطا ها ، آگاه نبودن از اشتباهات است. 


*کسی را یارای بازگشت به گذشته و شروع یک آغاز جدید نیست.


اما می تواند در امروز ، پایان جدیدی را خلق نماید.*قبل از آنکه دیگران را به جای خود بگذارید . خودتان را به جای آنها بگذارید.
*ابراز وجود به این معنی نیست که آدم سلطه جو  یا دیکتاتور باشد.*صحبت گرم و صمیمی ، بسان آن موسیقی است که به عمق روح افراد


نفوذ کرده و بیماریها ی آنان را درمان می کند.*انسان می تواند با تغییر نگرش خود زندگی خود را تغییر دهد.

چهارشنبه 7 بهمن 1394 به قلم: نیلوفر آبی