تبلیغات
نیلوفرآبی
عضو هستم در:

شبکه اجتماعی فیس نگاه

نیلوفر آبی
12:41 ب.ظ    باختم
من باختم به خود...
باختم به آدم های فرشته نما...
باختم به شاهزاده های شهر قلبهای سنگی...
و حال ...
در گوشه اتاقم ... تنها... 
حماقت هایم را میشمارم !!!
و آرام این جمله زاده میشود: 
سنگ باش تا سنگ سار نشوی...!یکشنبه 20 دی 1394 به قلم: نیلوفر آبی